Stan faktyczny Osoba A i osoba B C w 1989 roku otrzymali przydział do lokalu mieszkalnego podczas trwania ich związku małżeńskiego. Osoba B C zmarła w... - Interpretacja - null

shutterstock

Czy warto inwestować w kryptowaluty? Analiza perspektyw rynku i możliwości zysków

Temat interpretacji

Stan faktyczny Osoba A i osoba B C w 1989 roku otrzymali przydział do lokalu mieszkalnego podczas trwania ich związku małżeńskiego. Osoba B C zmarła w 1998 roku, a spadek po niej nabyła osoba DE. Przez wiele lat A i DE byli współwłaścicielami spółdzielczego prawa do tego lokalu mieszkalnego. W 2021 roku ustanowiono odrębną własność tego lokalu i przeprowadzono jego sprzedaż w 2023 roku. W związku z tym, osoba zadająca pytanie chciała dowiedzieć się, czy jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Stanowisko KIS lub MF Według Krajowej Informacji Skarbowej, transakcja sprzedaży udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponieważ nabycie udziału w spadku nastąpiło na podstawie prawomocnego postanowienia sądu z 2000 roku, upłynął pięcioletni okres, w którym nastąpiło to nabycie. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego przeniesienie dokonane w 2021 roku mieści się w ramach posiadanego dotychczas udziału. Podsumowanie Wynika z interpretacji, że osoba zadająca pytanie nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego. Ponieważ nabycie udziału nastąpiło na podstawie prawomocnego postanowienia sądu pięć lat wcześniej, ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie jej w 2021 roku nie stanowi nowego nabycia. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że wydane orzeczenie jest zgodne z przepisami prawa podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.865.2023.1.MKA