Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakup nietłukących się okularów korekcyjnych BH... - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.476.2023.1.KD

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.476.2023.1.KD

Temat interpretacji

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakup nietłukących się okularów korekcyjnych BHP i możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rehabilitację.

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

̶prawidłowe w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakup nietłukących się okularów korekcyjnych BHP i 

̶nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rehabilitację.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 czerwca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 10 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rehabilitację oraz wydatków na zakup nietłukących się okularów korekcyjnych BHP.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wykonuje Pan usługi polegające na montażu instalacji energetyki odnawialnej, głównie fotowoltaicznych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Panele fotowoltaiczne zakłada Pan zazwyczaj na skośnych dachach budynków jednorodzinnych parterowych lub piętrowych. Pracuje Pan sam, bez zatrudniania pomocników. Praca jest wykonywana w nienaturalnej dla organizmu pozycji. Musi Pan dźwigać na dach i po dachu panele ważące ok 20-30 kg sztuka, a także już poza dachem falowniki oraz magazyny energii i ciepła, których waga dochodzi do nawet 50-60 kg dla pojedynczego elementu. W czasie pracy często dochodzi do urazów kręgosłupa, powodujących okropny ból i uniemożliwiających wykonywanie usług. Wg zaleceń lekarskich oraz fizjoterapeutów, by mógł Pan prawidłowo funkcjonować i kontynuować swoją pracę, niezbędne jest korzystanie z usług rehabilitanta w przypadku ostrych bóli, regularnych masaży mięśni przykręgosłupowych, pleców, pośladków i ud, korzystanie regularnie w warunkach domowych ze sprzętów rehabilitacyjnych jak m.in. pistolet do masażu, łóżka, nakładki i fotele masujące, ławka inwersyjna, elektrostymulator, urządzenie do drenażu limfatycznego, itp., w celu zapobieżenia ostrych stanów bólowych, a także z odpowiednich ćwiczeń na siłowni, zajęciach grupowych i indywidualnych polegających na rozciąganiu, jak m.in joga i dedykowane zajęcia dla kręgosłupa i na pływalni w celu wzmacniania mięśni całych pleców i mięśni z nimi połączonych, jak pośladkowych i ud, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka lędźwiowego, w którym ma Pan zdiagnozowaną przepuklinę.

Część Pana pracy, polegająca na przygotowywaniu ofert, wycen, zbieraniu zamówień, przygotowywaniu i składaniu dokumentacji wykonuje Pan przed komputerem ślęcząc przed nim nawet po kilkanaście godzin jednego dnia. Ból kręgosłupa uniemożliwia Panu wykonywanie także i tej części pracy. Musi być Pan sprawny fizycznie, aby mógł Pan uzyskiwać przychody. Nabyta w wyniku pracy wypuklina (dyskopatia) kręgosłupa na poziomie L5/S1 wraz z jej konsekwencjami w postaci zaburzenia krzywizn odcinka lędźwiowego i zaburzenia kostnienia wymagają stałej, intensywnej, długoterminowej i wielowątkowej rehabilitacji, by mógł Pan kontynuować prowadzenie własnej działalności gospodarczej i wykonywanie ww. usług i prac.

W związku z powyższym był Pan już zmuszony do poniesienia następujących kosztów:

-296,99 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na elektrostymulator TENS/EMS oraz elekrody do pleców, które pomagają przy redukcji bólu w stanach ostrego zapalenia,

-675,70 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na pistolet do masażu wraz z końcówkami,

-358,99 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na składany stół (łóżko) do masażu, na którym żona pomaga Panu rozmasować plecy za pomocą pistoletu do masażu,

-299 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na matę masującą medivon, którą może Pan zabrać ze sobą na wyjazdy służbowe, a także zamontować w samochodzie roboczym (busie) na czas wyjazdu służbowego,

-590 zł brutto, faktura FV nr (…) z 9 maja 2023 r. na rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego, który ostatecznie potwierdził przepuklinę kręgosłupa oraz ukazał jej zaawansowany stan.

Zamierza Pan jeszcze ponieść koszty udokumentowane fakturami na:

-karnet/abonament na siłownię, basen i grupowe zajęcia rehabilitacyjne (zdrowy kręgosłup oraz joga),

-ławkę inwersyjną,

-aparat do drenażu limfatycznego kręgosłupa dolnego oraz górnej partii nóg,

-usługi rehabilitacyjne w zakładach fizjoterapeutycznych przy stanach ostrych.

W art. 23 ustawy o PIT nie są wymienione tego rodzaju koszty jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W interpretacji nr DOP3.8220.16.2021.ELIK Szef KAS uznał wydatki rehabilitacyjne jako koszt uzyskania przychodu.

Pracuje Pan na wysokości ponad 3 m oraz z narzędziami niebezpiecznymi jak m.in. szlifierka kątowa. Ma Pan wadę wzroku. Poniósł Pan wydatek na fakturę w kwocie 1 098 zł brutto na wykonanie szkieł korekcyjnych okularów BHP oraz wcześniej 851,86 zł na zakup oprawek BHP wraz ze szkłami ochronnymi BHP z dodatkowymi wkładkami pod szkła korekcyjne. Okulary korekcyjne BHP, o których mowa, są wykorzystywane wyłącznie przy pracy na wysokości i przy korzystaniu z narzędzi niebezpiecznych, do których niezbędne jest użycie okularów ochronnych, a w związku z Pana wadą wzroku, specjalnie wykonanych w wersji korekcyjnej. Te nietłukące się okulary ochronne spełniają następujące normy bezpieczeństwa:

-amerykańska norma cywilna ANSI Z87.1 - 2015,

-norma amerykańskiej armii MIL SPEC MIL-PRF-32432A,

-znak jakości CE, zgodne z europejskimi normami EN 166:2001, EN 170 i EN 172,

-oprawki zgodne z europejską normą CE EN 166 FT,

-wizjer zgodny z europejską normą CE 5-3.1 FT K N,

-zgodne z US Federal OSHA.

W art. 23 ustawy o PIT nie są wymienione tego rodzaju koszty jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W interpretacji Nr IBPB-1-1/4511-796/15/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach taki wydatek uznał za koszt uzyskania przychodów.

Pytania

1.Czy powyższej opisane koszty rehabilitacji stanowią koszty uzyskania przychodu wg art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2.Czy powyższej opisany koszt zakupu nietłukących się okularów korekcyjnych BHP stanowi koszt uzyskania przychodu wg art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1.

Pana zdaniem, powyższej opisane koszty rehabilitacji stanowią koszty uzyskania przychodu wg art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

Pana zdaniem, powyższej opisany koszt zakupu nietłukących się, ochronnych okularów korekcyjnych BHP, stanowi koszt uzyskania przychodu wg art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest :

̶prawidłowe w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalnosci gospodarczej wydatków na zakup nietłukących się okularów korekcyjnych BHP i

̶nieprawidłowe w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rehabilitację.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, dlatego przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

W takim ujęciu kosztami tymi są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Jednak, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ustawodawca wiąże bowiem koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Podkreślam, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo- -skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednak ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego na wstępie przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

̶pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu,

̶być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

̶nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

̶być właściwie udokumentowany.

Opisane przez Pana we wniosku wydatki na rehabilitację i okulary korekcyjne BHP, nie zostały wprost wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Jednak fakt, że dany wydatek nie został ujęty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uprawnia do automatycznego przyjęcia domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w tym przepisie, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3526/16: „Niezmiennie trzeba mieć na uwadze zasadniczy kwalifikator, jakim jest wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Wystąpienie tego wpływu (związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem) należy oceniać (badać) ad casum”.

Do wskazanego związku przyczynowo-skutkowego Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się także w wyroku z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1859/15, gdzie stwierdził, że: „Kryterium celowości nie wyznacza w sposób ostry granicy pozwalającej odróżnić wydatki, które można uznać za koszty uzyskania przychodów, od tych, które już nimi nie są. Niemniej jednak kryterium to nie może służyć rekomendowaniu otwartego ciągu zdarzeń, tworząc w ten sposób niekończący się związek skutkowo-przyczynowy”.

Ponadto w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, wskazuje się, że: (...) zwrot „w celu” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności.

Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku – wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 października 2012 r., sygn. akt II FSK 430/11 oraz z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3813/14.

Skoro jednym z warunków zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest poniesienie go w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, kryterium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu sprowadza się w istocie do ustalenia, czy mógł się on potencjalnie przyczynić do osiągnięcia przychodów, bez względu na to, czy ów skutek się ziści. Wykazywany związek przyczynowo-skutkowy powinien mieć charakter obiektywny.

Podkreślić również należy, że działalność gospodarcza podlega określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu. Ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik w związku z tym decyzje skutkujące powstaniem kosztów związanych z tą działalnością, nie może rekompensować przy pomocy przepisów podatkowych, gdyż oznaczałoby to w praktyce przerzucenie na Skarb Państwa ryzyka związanego z określonym przedsięwzięciem gospodarczym podejmowanym przez podmiot.

Możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wiązałaby się z przywilejem uzyskiwania przez podatnika korzyści w postaci prawa zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartość poniesionych kosztów. Z oczywistych, więc względów, tego rodzaju wydatki nie mogą pozostawać w jakimkolwiek związku z przesłankami działania, które można by uznać za ukierunkowane na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła.

Zauważam, że do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Z opisu sprawy wynika, że wykonuje Pan usługi polegające na montażu instalacji energetyki odnawialnej, głównie fotowoltaicznych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Panele fotowoltaiczne zakłada Pan zazwyczaj na skośnych dachach budynków jednorodzinnych parterowych lub piętrowych. Pracuje Pan sam, bez zatrudniania pomocników. Praca jest wykonywana w nienaturalnej dla organizmu pozycji. Musi Pan dźwigać na dach i po dachu panele ważące ok. 20-30 kg sztuka, a także już poza dachem falowniki oraz magazyny energii i ciepła, których waga dochodzi do nawet 50-60 kg dla pojedynczego elementu. W czasie pracy często dochodzi do urazów kręgosłupa, powodujących okropny ból i uniemożliwiających wykonywanie usług. Wg zaleceń lekarskich oraz fizjoterapeutów, by mógł Pan prawidłowo funkcjonować i kontynuować swoją pracę, niezbędne jest korzystanie z usług rehabilitanta w przypadku ostrych bóli, regularnych masaży mięśni przykręgosłupowych, pleców, pośladków i ud, korzystanie regularnie w warunkach domowych ze sprzętów rehabilitacyjnych jak m.in. pistolet do masażu, łóżka, nakładki i fotele masujące, ławka inwersyjna, elektrostymulator, urządzenie do drenażu limfatycznego, itp., w celu zapobieżenia ostrych stanów bólowych, a także z odpowiednich ćwiczeń na siłowni, zajęciach grupowych i indywidualnych polegających na rozciąganiu jak m.in joga i dedykowane zajęcia dla kręgosłupa i na pływalni w celu wzmacniania mięśni całych pleców i mięśni z nimi połączonych jak pośladkowych i ud, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka lędźwiowego, w którym ma Pan zdiagnozowaną przepuklinę. Część Pana pracy, polegającej na przygotowywaniu ofert, wycen, zbieraniu zamówień, przygotowywaniu i składaniu dokumentacji wykonuje Pan przed komputerem ślęcząc przed nim nawet po kilkanaście godzin jednego dnia. Ból kręgosłupa uniemożliwia Panu wykonywanie także i tej części pracy. Musi być Pan sprawny fizycznie aby mógł Pan uzyskiwać przychody. Nabyta w wyniku pracy wypuklina (dyskopatia) kręgosłupa na poziomie L5/S1 wraz z jej konsekwencjami w postaci zaburzenia krzywizn odcinka lędźwiowego i zaburzenia kostnienia wymagają stałej, intensywnej, długoterminowej i wielowątkowej rehabilitacji, by mógł Pan kontynuować prowadzenie własnej działalności gospodarczej i wykonywanie ww. usług i prac.

W związku z powyższym już był Pan zmuszony do poniesienia następujących kosztów:

-296,99 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na elektrostymulator TENS/EMS oraz elekrody do pleców, które pomagają przy redukcji bólu w stanach ostrego zapalenia,

-675,70 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na pistolet do masażu wraz z końcówkami,

-358,99 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na składany stół (łóżko) do masażu, na którym żona pomaga Panu rozmasowując plecy za pomocą pistoletu do masażu,

-299 zł brutto, faktura FV nr (…) z 5 maja 2023 r. na matę masującą medivon, którą może Pan zabrać ze sobą na wyjazdy służbowe, a także zamontować w samochodzie roboczym (busie) na czas wyjazdu służbowego,

-590 zł brutto, faktura FV nr (…) z 9 maja 2023 r. na rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego, który ostatecznie potwierdził przepuklinę kręgosłupa oraz ukazał jej zaawansowany stan.

Zamierza Pan jeszcze zakupić na faktury:

-karnet/abonament na siłownię, basen i grupowe zajęcia rehabilitacyjne (zdrowy kręgosłup oraz joga),

-ławkę inwersyjną,

-aparat do drenażu limfatycznego kręgosłupa dolnego oraz górnej partii nóg,

-usługi rehabilitacyjne w zakładach fizjoterapeutycznych przy stanach ostrych.

Odnosząc się do przedstawionego przez Pana opisu stwierdzić należy, że wydatki na rehabilitację mają na celu przede wszystkim ochronę Pana zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia schorzeń i urazów kręgosłupa, osoba fizyczna - w celu ochrony zdrowia - jest zmuszona do podjęcia stosownych zabiegów rehabilitacyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Pana organizmu, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poniesienie wydatków na rehabilitację nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością, jako źródłem przychodów. A zatem wydatki poniesione na rehabilitację opisane we wniosku nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej części stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu nietłukących się, ochronnych okularów korekcyjnych BHP wskazać należy, że z przedstawionego we wniosku opisu wynika m.in., że pracuje Pan na wysokości ponad 3 m oraz z narzędziami niebezpiecznymi jak m.in. szlifierka kątowa. Ma Pan wadę wzroku. Poniósł Pan wydatek w kwocie 1 098 zł brutto na wykonanie szkieł korekcyjnych okularów BHP oraz wcześniej 851,86 zł na zakup oprawek BHP wraz ze szkłami ochronnymi BHP z dodatkowymi wkładkami pod szkła korekcyjne. Okulary korekcyjne BHP, o których mowa są wykorzystywane wyłącznie przy pracy na wysokości i przy korzystaniu z narzędzi niebezpiecznych, do których niezbędne jest użycie okularów ochronnych, a w związku z Pana wadą wzroku, specjalnie wykonanych w wersji korekcyjnej. Te nietłukące się, okulary ochronne spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak jednoznacznie wynika z wniosku, nietłukące się, ochronne okulary korekcyjne BHP są Panu niezbędne przy wykonywaniu usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i są faktycznie wykorzystywane wyłącznie przy pracy na wysokości i przy korzystaniu z narzędzi niebezpiecznych, do których niezbędne jest użycie okularów ochronnych BHP, a w związku z Pana wadą wzroku, specjalnie wykonanych w wersji korekcyjnej, to wydatki z tytułu ich zakupu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Tym samym, Pana stanowisko w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że ww. koszt nie jest wydatkiem osobistym, a także wykazanie związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na zakup nietłukących się, ochronnych okularów korekcyjnych BHP z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatek ten nie może zostać uznany za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek między ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zaznaczyć należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jestem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionymi przez Pana oraz Pana stanowiskiem, tym samym dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku stan faktyczny i zdarzenia będą zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się do wymienionych przez Pana interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw podjętych w określonych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i są wiążące tylko w tych sprawach, w których zostały wydane.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pan sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na  adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).